Cam & Optik

Ülkemizde cam sanayiinin gelişmesiyle birlikte bu alanda kullanılan hammaddelerin tüketimi de büyük ölçüde artmıştır. Cam üretiminde kullanılan en önemli girdiler, kum, soda, dolomit, kuvartz maddeleridir. Ülkemizin bu kaynaklar açısından zengin olması nedeniyle, Türk cam sanayi % 98 oranında yerli hammadde kullanmaktadır.

Silis Kumu veya Kuvars Kumu: Kuvarsça zengin magmatik, metamorfik kayaçların ayrışması sonucu oluşan, tane boyutları 2.00-0.05 mm arasında değişen kuvars (SiO2) tanecikleridir. Kuvars kumları beyaz olup, demir oksit içeren kumların rengi pembeden kızıla veya kahverengiye kadar değişir. Silisten oluşan kuvars kumu az miktarda kil, feldspat, demir oksitler ve karbonatlar içerebilirler.

Kimyasal Formülü: SiO2

Kullanım Alanları: Cam, cam elyaf